In English

Detta är Generic

Generic Sweden AB grundades 1993 och är idag en renodlad Telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet.

Telekomverksamheten drivs i dotterbolaget Generic Mobile som är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit .

Generic finns listad på First North under kortnamnet GENI.

Konsultverksamheten, Generic Systems, såldes i juni till MSC Group, läs mer här >>

Senaste Nytt