In English

Detta är Generic

Generic Sweden AB grundades 1993 och består av en Konsultverk-
samhet och en Telekomverksamhet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster till bl.a. försvaret, aktörer inom samhälls- säkerhet och produktutvecklande företag inom energi, tele- kommunikation, transport/infrastruktur samt medicinsk teknik. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör som driver ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit . Generic finns listad på First North under kortnamnet GENI.

Senaste Nytt