In English

Examensarbeten

Hos Generic har du möjlighet att göra ett kvalificerat examensarbete inom något av våra teknikområden, med en duktig och engagerad handledare. Anmäl intresse genom att skicka en personbeskrivning och CV till jobb@generic.se.

Christian Wallin (2009)

Mobility requirements in tactical IP networks - A study of available techniques and future challenges

This report studies the requirements of IP mobility in tactical networks. What challenges are there and how can they be dealt with. Different mobility aspects are studied and the hallenges for these are presented and discussed. Within the report three different protocols namely Session Initiation Protocol (SIP), Mobile IP (MIP) and Host Identity Protocol (HIP) are evaluated and different implementations of these protocols are studied. A combination of MIP and SIP is suggested to solve mobility challenges in a tactical IP network that consists of multiple nodes with different properties. Currently unsolved challenges are discussed and a proposal for further work is presented.

Länk till uppsatsen »


Pablo Antonio Vallejos Olivares (2009)

Acoustic wave propagation and modeling turbulent water flows with acoustics for district heating pipes

The acoustic wave propagation has been studied and simulations on district heating pipes have been performed for a new leak detection method. The new method is a modified correlation equation which can pinpoint the leak with high accuracy regardless if the sound velocity upstream is not equal to downstream.

Key words: Cross-correlator, iron-pipe, leak-detection, hot water flow, turbulence, viscosity, acoustic-waves, cylindrical waveguide, circular duct, dispersion, fundamental non-torsional modes, attenuation, Large Eddy Simulation, Ffowcs Williams-Hawkings, FLUENT, GAMBIT, UPTEC F09 038.

Länk till uppsatsen »


Mattias Paulsson (2008)

An impulsiveness correction factor for Poisson Distributed Pulses with Exponential Distributed Interference Length and Development of a Simulation Software for Wireless Interference.

Detta examensarbete har undersökt möjligheten att använda en så kallad ICF (Impulsiveness Correction Factor) för att uppskatta vilken inverkan pulsade eller allmänt skuriga trådlösa system kan ha på övriga trådlösa system.

Detta examensarbete har också varit en del av ett projekt som börjat utveckla en programvara vid namn NTK (Nytt telekonfliktverktyg) för att i framtiden kunna förutsäga risken för telekonflikter i och mellan olika radiosystem.

Länk till uppsatsen »


Jonas Haglund (2007)

Kärnverksamhetsdriven Information Assurance - Att skapa tilltro till verksamhetskritisk information

Examensarbetet är utfört på uppdrag av Generic Systems Sweden AB i syfte att utreda begreppet Information Assurance (IA) utifrån given definition (IA is the process of establishing trust for the information we use in our business) och hur det kan appliceras på Försvarsmakten samt föreslå en metod för hur man uppnår effekten IA. Dessutom ska författaren utreda om SMKT1-perspektivet är lämpligt att använda i sammanhanget. Fokus kom att hamna på taktiska militära ledningssystem inklusive ingående individer.

Länk till uppsatsen »


Carl-Johan Larsson (2007)

Ad-hoc Routing Protocol Enhancement using Geographical Information

This project is about computer networks. Ad-hoc is an alternative method to build up a computer network compared to the standard ways. In this network all should be decentralized, self configuration and adaptive. The investigation of this project is to find out if geographic information can enhance the ad-hoc routing protocols of today. In this paper several different methods are explained and discussed. In a case studie a method called Proactive Route Maintenance is implemented and tested. From the results in the given scenarios conclusions are made about this method. To Finish a conclusions about geographic enhancement in general are given.

Länk till uppsatsen »


Marcus Grehag (2006)

Routing i Taktiskt Internet - Modellering och simulering av försvarets taktiska kommunikationssystem

Taktiskt Internet är en vidareutveckling av Telesystem 9000 som är ett taktiskt mobilt telekommunikationssystem som används av det svenska försvarets armé. Sedan 2001 har simuleringsmodeller utvecklats för Taktiskt Internet i verktyget OPNET Modeler. Under detta examensarbete har ett stort nätverk byggs upp med hjälp av dessa modeller, där routing har analyserats med avseende på faktorerna topologiförändringar och trafikbelastning. Det har även undersökts huruvida routingstormar kan uppstå i modellen eftersom dessa har påträffats i verkliga tester av större nätverk.

Länk till uppsatsen »