In English

Flexibel – Trovärdig

Hantera det oförutsedda och svårgreppbara genom att identifiera och utveckla de förmågor som krävs.

Försvaret är viktigt för säkerheten både nationellt och internationellt. Därmed är samverkan med andra organisationer och nationer nödvändig, både för genomförandet av insatser och för utveckling av förband och materiel.

Vi förstår komplexiteten i ett både flexibelt och trovärdigt försvar. Samtidigt har vi stor kännedom om hur försvaret ser ut idag. Vi hjälper Försvaret och dess stödmyndigheter i att utveckla förmågor för att möta de utmaningar som uppstår i takt med en föränderlig omvärld.

Genom vår expertis kan vi leverera tjänster inom områdena:

  • Verksamhetsutveckling
  • Tekniskt upphandlingsstöd
  • Teknisk systemutveckling

Vi är en oberoende partner och har gedigen erfarenhet av att arbeta tillsammans med Försvaret och andra aktörer inom försvarssektorn, såväl nationellt som internationellt. Vi arbetar med komplexa frågeställningar från en övergripande nivå och hela vägen ner till detaljerna.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Patrick Sakurai (08- 601 38 00) om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.