In English

Hållbar – Anpassningsbar

Utveckla morgondagens trygga samhälle med dagens kunskap och teknik

Vi förstår samhällets krav på ett hållbart och anpassningsbart skydd av dess medborgare och infrastruktur. Vi förstår också att det stora antal aktörer som är inblandade för att upprätthålla detta skydd medför en svårighet.

Detta tillsammans med den snabba samhällsutvecklingen idag leder ständigt till nya utmaningar i att hantera verksamheter, system och information. Vi är vana vid att arbeta med komplexa frågeställningar inom dessa områden på en övergripande nivå och hela vägen ner till detaljerna.

Genom vårt verksamhetskunnande vi har kan vi tydliggöra och definiera utmaningar samt identifiera möjligheter och synergier. Detta skapar värde både på kort och lång sikt.

Med vår expertis kan vi leverera tjänster inom områdena:

  • Verksamhetsutveckling
  • Tekniskt upphandlingsstöd
  • Teknisk systemutveckling

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Patrick Sakurai (08- 601 38 00) om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.