In English

Upptäcka – Kommunicera

Säkerställ att du kan läsa av din omgivning och kommunicera när det krävs.

Vi stödjer dig med att utforma framtidens kommunikations- och sensorsystem för såväl militära som kommersiella ändamål. Vårt mål är att du som kund alltid skall ha tillgång till framtidens teknik vid er utveckling.

Vi kan åta oss hela uppdrag men även tillhandahålla enskilda experter för ert behov. Du ska kunna lita på att vi levererar det du förväntar dig i tid.

Vi har experter inom följande områden:

  • Radiokommunikation
  • Sensor- och radarteknik
  • Interoperabla datalänkar
  • Mobil telekommunikation
  • Kommunikationsteknik (IP, routers)

Utifrån gedigen teknisk kompetens kombinerat med gott verksamhetskunnande kan vi erbjuda kvalificerade tjänster inom hela utvecklingscykeln, d.v.s. från förstudie till stöd vid införande/vidmakthållande inom såväl försvarssektorn som den civila sektorn.

Exempel på tjänster som vi erbjuder:

  • Stöd till projektledning/samordning
  • Kravanalys och kravspecificering
  • Granskning och framtagning av tekniska specifikationer
  • Studier och utredningar resulterande i beslutsunderlag för kunden
  • Utvärdering av kravuppfyllnad och systemprestanda

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Fredrik de Try alt. Veronica Holmberg (08- 601 38 00) om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.