In English

Utforska – Utveckla

Fatta dina beslut med vetskap om att de leder till förändring och utveckling.

Vi erbjuder stöd till dig som brottas med komplexa verksamheter, komplicerad teknik och snabba omvärldsförändringar. Vårt mål är att din organisation på bästa sätt ska skapa värde för sina kunder och andra intressenter.

Vare sig det handlar om att skapa nya produkter och tjänster, effektivisera verksamheten eller bättre utnyttja tekniska möjligheter kan vi bidra med värdefullt stöd. Genom att balansera verksamhetskrav och tekniska möjligheter säkerställer vi ett effektivt utnyttjande av dagens och morgondagens lösningar utan att skapa onödiga låsningar och beroenden.

Vi kombinerar engagemang, kompetens och långvarig erfarenhet för att hjälpa dig att lyckas inom kritiska områden såsom:

  • Strategisk utveckling
  • Processutveckling och informationsmodellering
  • Livscykelhantering av strategiska resurser
  • Förändringsledning
  • Arkitekturarbete i olika dimensioner (Enterprise Architecture (EA), Verksamhetsarkitektur, Affärsarkitektur)
  • Tjänsteorientering (Service Oriented Architecture, SOA)

Vi hjälper dig hela vägen eller där det bäst behövs!

I ett utvecklingsarbete kan vi bistå hela vägen från identifiering av behov, problem och möjligheter till att utvecklade lösningar tas emot, används och utvärderas.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Fredrik de Try (08- 601 38 00) om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.