In English

Referensuppdrag

Vi har över tiden genomfört många spännande uppdrag där vi har skapat värde för våra kunder. Se ett axplock av vad vi har gjort här nedan.

Förstudie avseende robust och pålitlig informationsdelning i vardag och kris baserat på samhällets totala resurser

Studien gjordes för en statlig myndighet och syftade till att utreda möjligheterna att utnyttja marknadens och statens resurser för robust och säker informationsdelning i vardag och kris.
Läs mer om vad vi gjort inom detta uppdrag »

Infodelning