In English

Legala pressmeddelanden

Rapport från Generics årsstämma 2018

16 maj - Nu kan du ladda ner rapport från Generics årsstämma 2018 i PDF format.

Generic Delårsrapport jan-mars 2018

15 maj - Nu kan du ladda ner vår delårsrapport i PDF-format.

Generic Årsredovisning 2017 publicerad

27 april

Kallelse till Generics Årsstämma 2018

16 april - Kallelse till årsstämma i Generic Sweden AB, 15 maj 2018

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017

14 februari - Nu kan du ladda ner vår bokslutskommuniké i PDF-format.

Övriga pressmeddelanden

Byte av Certified Advicer till Mangold Fondkommission AB

02 juli - Generic Sweden AB har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser.