In English

Legala pressmeddelanden 2007

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2007

13 november

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2007

16 augusti - "Lönsamheten i konsultverksamheten har under hela perioden varit för låg trots god efterfrågan. Vi kommer därför att genomföra ytterligare åtgärder för att förbättra lönsamheten och effektiviteten i den delen både på kort och på lång sikt. Det är glädjande att Telekomverksamheten fortsätter att gå bra och utvecklas. Kundstocken i Minicall-verksamheten stabiliseras och de nya tjänsterna kompenserar nedgången i Minicall och fortsätter att expandera." Hans Nilsson, VD Generic Sweden AB (publ)

Generic förvärvar Racomna AB

19 juni - Generic har tecknat ett avtal avseende förvärv av konsultbolaget Racomna. Racomna med 13 anställda har utvecklingsingenjörer inom telekom, försvar och bioteknik.

Delårsrapport: Resultatmässig återhämtning

10 maj - "Det är glädjande att vi lyckats förbättra resultatet avsevärt jämfört med de två sista kvartalen. Vi ser att de förändringar som vidtagits inom konsultrörelsen redan gett positiv effekt. Det är också glädjande att Telekomverksamheten visar fortsatt hög lönsamhet och fastnäts SMS fortsätter att växa med god lönsamhet." Hans Nilsson, VD Generic Sweden AB (publ)

Generic Swedens årsstämma 2007

24 april