In English

Nyheter 2007

Ny sökavgift Minicall Privat

28 november - Minicall Privat är Generic Mobiles personsökningstjänst utan abonnemang med söknummer som börjar på 0740. Sökavgiften för att nå en Minicall Privat användare, kommer den 1 januari 2008, att justeras till 10,00 kr per sökning exklusive moms*. Tjänsteformen Minicall Privat kan nås av alla Sveriges teleabonnenter, såväl fasta som mobila användare.

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2007

13 november

Generic Mobile gör genombrott på ny marknad genom avtal med WM-data och NewPhone

07 september - Generic Mobile har i dagarna tecknat avtal med både WM-data och NewPhone för återförsäljning av Generic Mobiles tjänst för kommunikation med SMS och FAX via e-post. Dessa avtal innebär ett genombrott för Generic Mobile på marknaden för integrerade meddelandelösningar.

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2007

16 augusti - "Lönsamheten i konsultverksamheten har under hela perioden varit för låg trots god efterfrågan. Vi kommer därför att genomföra ytterligare åtgärder för att förbättra lönsamheten och effektiviteten i den delen både på kort och på lång sikt. Det är glädjande att Telekomverksamheten fortsätter att gå bra och utvecklas. Kundstocken i Minicall-verksamheten stabiliseras och de nya tjänsterna kompenserar nedgången i Minicall och fortsätter att expandera." Hans Nilsson, VD Generic Sweden AB (publ)

Generic förvärvar Racomna AB

19 juni - Generic har tecknat ett avtal avseende förvärv av konsultbolaget Racomna. Racomna med 13 anställda har utvecklingsingenjörer inom telekom, försvar och bioteknik.

Generic tecknar LOI avseende förvärv av Racomna AB

31 maj - Generic har tecknat ett Letter-Of-Intent (LOI) avseende förvärv av konsultbolaget Racomna. Racomna med 13 anställda har utvecklingsingenjörer inom telekom, försvar och bioteknik.

Byte av ekonomichef på Generic

14 maj - Koncernens ekonomichef Christian Lind slutar sin anställning hos Generic under hösten 2007 på grund av flytt till annan ort. Till ny ekonomichef har utsetts Ulf Zander som rekryterats internt. Ulf Zander tillträder den 17 augusti.

Delårsrapport: Resultatmässig återhämtning

10 maj - "Det är glädjande att vi lyckats förbättra resultatet avsevärt jämfört med de två sista kvartalen. Vi ser att de förändringar som vidtagits inom konsultrörelsen redan gett positiv effekt. Det är också glädjande att Telekomverksamheten visar fortsatt hög lönsamhet och fastnäts SMS fortsätter att växa med god lönsamhet." Hans Nilsson, VD Generic Sweden AB (publ)

Kaimaranen från KTH - morgondagens vision för miljövänlig pendling i skärgården

09 maj - KTH premiärvisar i morgon torsdag sin Kaimaran vid Nacka Strand i Stockholm. Kaimaranen är en snabb och miljövänlig enmansfarkost för skärgårdsbor. Projektet har stötts aktivt av Generic som ett lovande innovationsprojekt i gränssnittet mellan teknologi och design.

Vaktis behörighetskontroll blir en del av SYSteams Cross Portal journalsystem

03 maj - Vaktis 2.0 i dess senaste, utbyggda version har integrerats med det senaste tillskottet i SYSteams familj med lösningar för journalföring inom vården – Cross Portal. Med inbyggda SOA-tjänster (Service Oriented Architecture) blev Vaktis ett säkert val för de krävande tillämpningar som Cross Portal skall stödja.

Generic Swedens årsstämma 2007

24 april

Prestigeorder från EU stärker internationell potential

18 april - IT- och telekomgruppen Generic Sweden AB har tecknat avtal med EU/EDA, om att genomföra en förstudie avseende trådlös kommunikation och mjukvaruradio (SDR). Upphandlingen skedde i stark konkurrens, och är viktig eftersom EDA är den naturliga ingången för uppdrag inom flera delar av EU:s militära verksamhet.

Kraftig ökning av SMS till och från hemtelefoner

02 april - Det finns ca 400 000 aktiva användare som skickar SMS från sin mobil till hemtelefoner, och antalet SMS till och från hemtelefoner ökar månad för månad. Generic Mobile möjliggör leverans av dessa SMS i det fasta telenätet.

Generic i Svenska Dagbladet

01 mars - Läs annonsen i Svenska Dagbladets bilaga om samhällssäkerhet.