In English
2018-05-24

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2007

- Lönsamheten i konsultverksamheten har under hela perioden varit för låg trots god efterfrågan. Vi kommer därför att genomföra ytterligare åtgärder för att förbättra lönsamheten och effektiviteten i den delen både på kort och på lång sikt. Det är glädjande att Telekomverksamheten fortsätter att gå bra och utvecklas. Kundstocken i Minicall-verksamheten stabiliseras och de nya tjänsterna kompenserar nedgången i Minicall och fortsätter att expandera.

Hans Nilsson, VD Generic Sweden AB (publ)

Läs pressmeddelande (pdf) >>

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2007 (pdf) >>