In English
2018-05-24

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2007

Årets nettoomsättning har stigit med 3,7 % för jämförbara enheter. För konsultrörelsen är det värt att notera att tillväxten åter har tagit fart med en omsättningstillväxt på 8 % hittills under året och för tredje kvartalet nästan 30 % jämfört med föregående år.

Koncernens lönsamhet under 2007 har inte varit tillfredsställande. Det är inom konsultverksamheten som vi har haft problem med för låg debiteringsgrad. Beslut har, som tidigare annonserats, tagits om ett åtgärdsprogram för att öka debiteringsgraden och minska kostnaderna. Programmet syftar till ökad fokus och effektivitet och innebär bl.a. att konsultverksamheten bolagiseras. Åtgärdsprogrammet är under genomförande och engångskostnader för personalavveckling på ca 1 100 kSEK har tagits under tredje kvartalet.

Inom konsultverksamheten har under tredje kvartalet gjorts flera strategiskt viktiga affärer både inom totalförsvaret och inom den civila sektorn. Exempel på detta är Match-IT, ett koncept och IT-stöd för matchning av kompetenser och resurser. Den experimentplattform som tidigare utvecklats inom ramen för Ledsyst har nu Försvarsmakten beslutat att nyttja för sin kompetensinventering. Generic har också fått förlängt förtroende hos landstingen i Jönköpings och Östergötlands län. Här fortsätter arbetet med PIX-plattformen, där Generics produkt VAKTIS ingår för hantering av behörighetskontroll.

Telekomverksamheten visar fortsatt god lönsamhet trots ökade satsningar. Andelen intäkter från fastnäts-SMS fortsätter att öka. Tjänsteportföljen har under tredje kvartalet utökats med SMS och fax via e-post och ett par viktiga avtal har träffats inom detta område. Arbete pågår med att skapa ett långsiktigt komplement till Minicall.

De engångskostnader som har föranletts av åtgärdsprogrammet inom konsultrörelsen har tagits i moderbolaget för tredje kvartalet. Under fjärde kvartalet förväntas åtgärdsprogrammet inte längre belasta resultatet utan påverka lönsamheten positivt.

Hans Nilsson, VD Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2007 (pdf) >>