In English
2018-05-24

Delårsrapport: Resultatmässig återhämtning

- Det är glädjande att vi lyckats förbättra resultatet avsevärt jämfört med de två sista kvartalen. Vi ser att de förändringar som vidtagits inom konsultrörelsen redan gett positiv effekt. Det är också glädjande att Telekomverksamheten visar fortsatt hög lönsamhet och fastnäts SMS fortsätter att växa med god lönsamhet.

Hans Nilsson, VD Generic Sweden AB (publ)

Läs pressmeddelande (pdf) >>

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2007 (pdf) >>