In English
2018-05-24

Generic förvärvar Racomna AB

Generic har tecknat ett avtal avseende förvärv av konsultbolaget Racomna. Racomna med 13 anställda har utvecklingsingenjörer inom telekom, försvar och bioteknik.

Racomna grundades 1995 och är baserat i Uppsala. Alla konsulter är civilingenjörer varav ett par är tekniska doktorer. Racomna arbetar med utredningar, kravhantering, projektledning och systemutveckling. Typiska tillämpningar finns inom:

  • Radio- och datakommunikation
  • Sensorer, radar och sonar
  • Positioneringssystem
  • Systemtester
  • Mät- och analysutrustning

- Racomnas inriktning med teknisk expertkompetens i tidiga projektfaser och tyngdpunkt mot försvarsindustrin passar väl in i Generics verksamhet, säger Hans Nilsson VD för Generic. Förvärvet av Racomna innebär att Generic förstärker kompetensen inom bl a signalbehandling, mikrovågs- och sensorteknik. Det faktum att Racomna finns i Uppsala förstärker också Generics Uppsalaverksamhet och ger positiva samordningseffekter.

Bland Racomnas kunder finns SAAB och Rymdbolaget.

Ett förvärvsavtal har tecknats med tillträdesdag 1 augusti 2007. Köpeskillingen utgörs av en kontant köpeskilling uppdelat på 2 år, varav huvuddelen utbetalas under 2007. Racomnas verksamhet kommer att ingå som en del i Genericgruppen och förväntas ge en positiv resultateffekt redan under 2007. Racomna kommer att ingå i Generics koncernredovisning fullt ut från och med tredje kvartalet 2007.

För ytterligare information och frågor, kontakta:

Hans Nilsson, VD Generic Sweden AB, e-post: hans.nilsson@generic.se

Tel: 08-601 38 00


Om Generic Sweden:

IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl. a. Försvaret, myndigheter, sjukvården, industrin samt bank- och finanssektorn. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl.a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en unik licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic-gruppen, med 170 anställda, omsatte 219 MSEK under 2006. Bolagets aktie är sedan oktober 2006 noterad på NGM Equity, med kortnamnet GENI.