In English

Nyheter 2008

Generic stödjer IDS Scheer i utvecklingen av ARIS för NAF och MODAF

22 december - De nordiska försvarsmakterna får stöd i sina Enterprise Architecture initiativ med hjälp av ARIS. Generic och IDS Scheer har inlett ett utvecklingssamarbete. Då IDS Scheer är en av de starkaste verktygsleverantörerna för Enterprise Architecture och BPM, är stödet till IDS Scheer extra intressant för Generic.

PTS förlänger Minicall-frekvens till år 2016

01 december - Enligt beslut daterat den 14 november 2008 förlänger PTS Generic Mobiles frekvens 169,800 MHz för Minicall till 31 december 2016. Frekvensen gällde tidigare till 31 december 2012 och Generic Mobile får därmed samma giltighetstid på samtliga tre frekvenser för Minicall.

Generic och IT-Arkitekterna samarbetar om MODAF-utbildning

25 november - Generic och IT-Arkitekterna erbjuder under våren 2009 kvalificerad utbildning i Enterprise Architecture och MODAF (Ministry of Defence Architecture Framework). Utöver kund- och organisationsanpassade MODAF-utbildningar erbjuds kortare introduktionskurser. De fördjupande utbildningarna är speciellt anpassade för att ge de kunskaper som behövs för att praktiskt tillämpa MODAF i det dagliga arbetet.

Generic anlitar Remium som likviditetsgarant

21 november - Generic kommer från och med den 21 november att anlita Remium som likviditetsgarant. Market making-avtalet med Erik Penser Bankaktiebolag upphör därmed. I samband med att Remium påbörjar likviditetsgarantiåtagandet kommer NASDAQ OMX standardvillkor för likviditetsgaranti att uppfyllas. Generic handlas från och med en 17 november på First North.

Delårsrapport jan - sept 2008

13 november

Generic gör Vaktis tillgängligt som Open Source

03 november - Generic gör det rollbaserade behörighetskontrollsystemet VaktisTM tillgängligt som Open Source. VaktisTM finns idag levererad till kunder inom offentliga sektorn och används av mer än 10 000 slutanvändare.

Generic byter handelsplats till NASDAQ OMX First North

03 november - Den 2 oktober meddelade Generic att bolaget påbörjat ett arbete med att hitta en alternativ handelsplats med anledning av Finansinspektionens beslut att återkalla NGM:s börstillstånd.

Generic söker alternativ handelsplats

02 oktober - Med anledning av Finansinspektionens beslut att återkalla NGM:s börstillstånd har styrelse och ledning i Generic påbörjat ett arbete med att hitta en alternativ handelsplats. För att värna om bolaget och dess aktieägare avses att så snabbt som möjligt säkerställa en lämplig handelsplats för aktien.

Generic vinner konkurrensupphandling från Försvarets materielverk avseende utveckling av nytt telekonfliktverktyg

03 juni - Generic har vunnit en konkurrensupphandling från Försvarets materielverk avseende utveckling av ett nytt telekonfliktverktyg. Ordern är av stort strategiskt värde. Slutleverans är planerad till hösten 2009.

Generic sluter avtal med FMV genom NESP

13 maj - Network Enabling System Partner (NESP) har ingått ramavtal med Försvarets materielverk (FMV) om att leverera utvecklingsstöd för försvarsmaktens framtida ledningssystem. NESP ägs till lika delar av Logica, Generic, BnearIT, Peter Johnsson IT-konsult och Centric Labs. Det nya avtalet omfattar ett år med möjlighet till förlängning, ytterligare två år. Det totala värdet av affären uppskattas till cirka 200 miljoner kronor.

Generic Swedens årsstämma 2008

09 maj

Generic årsredovisning 2007 publicerad

09 april - Årsredovisning 2007 från Generic Sweden AB (PUBL) finns från och med idag på företagets hemsida www.generic.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att vara framtagen vecka 17. Årsredovisningen kan beställas på Generics hemsida.

Bredbandsnät utbyggt enligt licensvillkor

08 april - Generic Mobiles helägda dotterbolag Generic Telecom har den 4 april klarrapporterat till Post och Telestyrelsen att bolagets mobila bredbandsnät är utbyggt enligt licensvillkoren. Nätet har täckning i Stockholm, Göteborg, Malmö, Landskrona, Helsingborg samt delar av E4 och E6.

Årsstämma i Generic Sweden AB (publ)

07 april - Aktieägarna i Generic Sweden AB, 556472-3632, kallas härmed till årsstämma den 8 maj 2008 kl. 17.30, Konferenscenter Factory, Augustendalstorget 6, Nacka Strand.

Bokslutskommuniké jan-dec 2007 försenad

31 januari - Den bokslutskommuniké som Generic Sweden AB (Publ) skulle ha lämnat 19 februari kommer på grund av sjukdom att bli försenad. Bokslutskommuniké för perioden Jan-Dec 2007 kommer istället att lämnas 3 mars 2008.