In English

Legala pressmeddelanden 2008

Generic anlitar Remium som likviditetsgarant

21 november - Generic kommer från och med den 21 november att anlita Remium som likviditetsgarant. Market making-avtalet med Erik Penser Bankaktiebolag upphör därmed. I samband med att Remium påbörjar likviditetsgarantiåtagandet kommer NASDAQ OMX standardvillkor för likviditetsgaranti att uppfyllas. Generic handlas från och med en 17 november på First North.

Delårsrapport jan - sept 2008

13 november

Generic byter handelsplats till NASDAQ OMX First North

03 november - Den 2 oktober meddelade Generic att bolaget påbörjat ett arbete med att hitta en alternativ handelsplats med anledning av Finansinspektionens beslut att återkalla NGM:s börstillstånd.

Generic vinner konkurrensupphandling från Försvarets materielverk avseende utveckling av nytt telekonfliktverktyg

03 juni - Generic har vunnit en konkurrensupphandling från Försvarets materielverk avseende utveckling av ett nytt telekonfliktverktyg. Ordern är av stort strategiskt värde. Slutleverans är planerad till hösten 2009.

Generic Swedens årsstämma 2008

09 maj

Generic årsredovisning 2007 publicerad

09 april - Årsredovisning 2007 från Generic Sweden AB (PUBL) finns från och med idag på företagets hemsida www.generic.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att vara framtagen vecka 17. Årsredovisningen kan beställas på Generics hemsida.

Årsstämma i Generic Sweden AB (publ)

07 april - Aktieägarna i Generic Sweden AB, 556472-3632, kallas härmed till årsstämma den 8 maj 2008 kl. 17.30, Konferenscenter Factory, Augustendalstorget 6, Nacka Strand.

Bokslutskommuniké jan-dec 2007 försenad

31 januari - Den bokslutskommuniké som Generic Sweden AB (Publ) skulle ha lämnat 19 februari kommer på grund av sjukdom att bli försenad. Bokslutskommuniké för perioden Jan-Dec 2007 kommer istället att lämnas 3 mars 2008.