In English
2018-05-24

Bokslutskommuniké jan-dec 2007 försenad

Den bokslutskommuniké som Generic Sweden AB (Publ) skulle ha lämnat 19 februari kommer på grund av sjukdom att bli försenad. Bokslutskommuniké för perioden Jan-Dec 2007 kommer istället att lämnas 3 mars 2008.