In English
2018-05-24

Generic anlitar Remium som likviditetsgarant

Generic kommer från och med den 21 november att anlita Remium som likviditetsgarant. Market making-avtalet med Erik Penser Bankaktiebolag upphör därmed. I samband med att Remium påbörjar likviditetsgarantiåtagandet kommer NASDAQ OMX standardvillkor för likviditetsgaranti att uppfyllas.

Generic handlas från och med en 17 november på First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Hans Nilsson, VD Generic och koncernchef tel 08-601 38 04 e-post: hans.nilsson@generic.se

Om Generic:

IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl a Försvaret, myndigheter, sjukvården, industrin samt bank- och finanssektorn. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl a meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en unik licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic har cirka 200 anställda och aktien är sedan 17 november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Bolagets Certified Adviser är Remium AB.