In English
2018-05-24

Fredrik Svedberg utses till ny VD och koncernchef för Generic Sweden AB

Generic Sweden AB (publ), org. nr 556472-3632, NASDAQ OMX First North

Fredrik Svedberg (f.1969) utses till ny VD och koncernchef för Generic Sweden AB. Fredrik är en av grundarna av EdiCom International AB och var dess VD under 1990-1998 och har sedan 2001 arbetat som aktiv ägare och styrelseledamot inom mjukvarusektorn. Fredrik Svedberg tillträder sin befattning som VD den 23 november 2009.

Peter Jansson, som varit VD och koncernchef för Generic Sweden AB sedan den 6 april 2009, kvarstår till koncernledningens förfogande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Krantz, styrelseordförande, e-post: hans@krantzco.com, mob: +46 70 777 5568

Peter Thysell, CFO, e-post: peter.thysell@generic.se, mob: +46 70 661 0559

Fredrik Svedberg, VD och koncernchef, e-post: fredrik.svedberg@mac.com,

mob: +46 70 316 2680

Om Generic:

IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl.a. Försvaret, myndigheter, sjukvården samt industrin. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl. a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Generic har cirka 130 anställda och aktien är sedan november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.