In English
2018-05-24

Generic Sweden AB offentliggör informationsbroschyr avseende företrädesemission

Generic Sweden AB (publ), org. nr 556472-3632, NASDAQ OMX First North

En informationsbroschyr avseende företrädesemissionen som den extra bolagsstämman godkände den 23 november 2009 tillhandahålls från och med idag på Generics hemsida, www.generic.se. Om du önskar beställa informations-broschyren, vänligen kontakta Generic på telefon 08 - 601 3800.

Villkor i korthet

Fem (5) befintliga aktier berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. Emissionskursen är 1,85 kronor per aktie.

Tidplan

30 november – 14 december 2009 Teckningsperiod
30 november – 9 december 2009 Handel med teckningsrätter
30 november 2009 Handel med betalda tecknade aktier inleds

Emissionen är till fullo säkerställd genom teckningsförbindelser och emissions-garantier, och tillför Generic 10,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Länk till informationsbroschyr (pdf) >>

Informationsbroschyren finns även tillgänglig på Remiums hemsida, www.remium.com.

Länk till anmälningssedel (pdf) >>

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Krantz, styrelseordförande, e-post: hans@krantzco.com, mob: +46 70 777 5568
Fredrik Svedberg, VD, e-post: fredrik.svedberg@mac.com, mob: +46 70 316 2680
Peter Thysell, CFO, e-post: peter.thysell@generic.se, mob: +46 70 661 0559

Om Generic:

IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl.a. Försvaret, myndigheter, sjukvården samt industrin. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl. a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Generic har cirka 130 anställda och aktien är sedan november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.