In English

Legala pressmeddelanden 2010

Generic Delårsrapport Jan-Sep 2010

12 november - Nu kan du ladda ner vår delårsrapport i PDF-format.

Generic har erhållit ett ramavtal inom försvarssektorn rörande taktiska datalänkar motsvarande ett belopp om 15 MSEK.

10 november - Avtalet som sträcker sig till 2012 avser tekniskt stöd till TDL-kontoret på FMV som ansvarar för upphandling och systemsamordning av samtliga system rörande interoperabla taktiska datalänkar.

Generic Delårsrapport Jan-Juni 2010 publicerad

26 augusti - Nu kan du ladda ner vår delårsrapport i PDF-format.

Rapport från Generics Årsstämma

07 maj - Rapporten från Generics Årsstämma som ägde rum torsdag 6 maj finns nu publicerad.

Generic delårsrapport jan-mars 2010

06 maj - Nu kan du ladda ner vår delårsrapport i PDF-format.

Generic årsredovisning 2009 publicerad

23 april - Årsredovisningen för 2009 finns nu tillgänglig. Det finns även en sammanfattning av året 2009.

Kallelse till årsstämma

06 april - Styrelsen för Generic Sweden AB (publ) har idag utfärdat kallelse till årsstämma, vilken kommer äga rum torsdagen den 6 maj 2010 klockan 17:30 på Konferenscenter Factory, Augustendalstorget 6, Nacka Strand.

Michael Edman ny VD för Generics konsultverksamhet

18 mars - Michael Edman (f. 1961) har utsetts till ny VD för Generics konsultverksamhet för samhällssäkerhet och försvar, Generic Systems.

Anders Hansson ny CFO för Generic Sweden AB

03 mars - Anders Hansson har tillträtt som ny CFO för Generic Sweden AB per den 1 mars 2010.

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2009

18 februari

Personalneddragningar inom Generic-koncernen

27 januari - Generic varslar idag sammanlagt 20 anställda i Nacka om uppsägning på grund av arbetsbrist. Uppsägningarna berör de anställda i moderbolaget Generic Sweden AB och i dotterbolaget Generic Software Solutions Sweden AB.