In English
2018-05-24

Generic har erhållit ett ramavtal inom försvarssektorn rörande taktiska datalänkar motsvarande ett belopp om 15 MSEK.

Avtalet som sträcker sig till 2012 avser tekniskt stöd till TDL-kontoret på FMV som ansvarar för upphandling och systemsamordning av samtliga system rörande interoperabla taktiska datalänkar. 

Det primära systemet utgörs av Länk 16 som är ett koncept innehållande radioenhet och NATO-specificerad standard för meddelandeformat, vågform m.m. Generic, tillsammans med strategiska underleverantörer, kommer att leverera tjänster innefattande bland annat upphandlingsstöd, tekniska utredningar, teknisk dokumentation och verksamhetsmodellering enligt MODAF.