In English
2018-05-24

Personalneddragningar inom Generic-koncernen

Generic varslar idag sammanlagt 20 anställda i Nacka om uppsägning på grund av arbetsbrist. Uppsägningarna berör de anställda i moderbolaget Generic Sweden AB och i dotterbolaget Generic Software Solutions Sweden AB.

Generic-koncernen har, som tidigare redovisats, lönsamhetsproblem inom delar av konsultrörelsen och har för höga strukturkostnader, främst i moderbolaget. Ett effektiviseringsarbete har inletts.

Moderbolaget i koncernen, Generic Sweden AB (publ), varslar de tio personer som är anställda vid kontoret i Nacka om uppsägning. Den kompetens som behövs i moderbolaget planeras framöver att huvudsakligen hyras in. Vidare övervägs att på grund av dålig resultatutveckling under en längre period lägga ned verksamheten i dotterbolaget Generic Software Solutions Sweden (tio anställda).

Varslen läggs hos Arbetsförmedlingen under dagen. MBL-förhandlingar påkallas och kommer att inledas inom kort.


För ytterligare information, vänligen kontakta:Fredrik Svedberg, VD & Koncernchef, e-post: fredrik.svedberg@generic.se, mob: +46 70 316 2680

Om Generic:

IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl.a. Försvaret, myndigheter, sjukvården samt industrin. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl. a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Generic har cirka 130 anställda och aktien är sedan november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.