In English
2018-05-24

Rapport från Generics årsstämma 2013

Generic Sweden AB har per den 14 maj 2013 hållit årsstämma.
I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med valberedningens respektive styrelsens förslag. Stämman leddes av advokat Erik Gabrielsson och i det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll;

 

- årsredovisningen för 2012 fastställdes,

- styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012,

- styrelsens ordförande beviljades ett arvode om 150.000 kr samt övriga styrelseledamöter i bolaget ej anställda ett arvode om 75.000 kr vardera,

- för tiden intill dess att årsstämman 2014 hållits utsågs följande personer till styrelseledamöter:

Hans Krantz, styrelsens ordförande (omval)

Fredrik Svedberg (omval)

Peter Ragnarsson (omval)

Kent-Åke Jönsson (omval)

Erik Gabrielsson (omval)

- till bolagets revisor utsågs Pricewaterhouse Coopers AB med huvudansvarig Magnus Brändström,

- det uppdrogs åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2013, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget,

- styrelsens förslag i kallelsen avseende lämnade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

I sitt anförande berättade bolagets VD Fredrik Svedberg om bolaget respektive delårsrapporten för första kvartalet 2013.                     

Hans Krantz, Styrelsens ordförande

Fredrik Svedberg, VD & Koncernchef