In English

Legala pressmeddelanden 2014

Generic Delårsrapport jan-sept 2014 >>

13 november - Nu kan du ladda ner vår delårsrapport i PDF-format.

Generic Delårsrapport jan-juni 2014 >>

21 augusti - Nu kan du ladda ner vår delårsrapport i PDF-format.

Rapport från Generics årsstämma 2014 >>

15 maj - Generic Sweden AB har per den 14 maj 2014 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med valberedningens respektive styrelsens förslag.

Generic Delårsrapport jan-mars 2014 >>

14 maj - Nu kan du ladda ner vår delårsrapport i PDF-format.

Generic Årsredovisning 2013 publicerad

25 april

Kallelse till Generics Årsstämma 2014 >>

10 april

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013 >>

13 februari - Nu kan du ladda ner vår bokslutskommuniké i PDF-format