In English
2018-05-24

Fredrik Svedberg kommer att lämna VD-posten i Generic Sweden AB

Fredrik Svedberg har på egen begäran meddelat styrelsen att han kommer lämna VD-posten i Generic Sweden AB den 16 april 2018. “Koncernens verksamhet består numera enbart av en rörelsedrivande verksamhet, Telekom, och då är det naturligt att minska företagets overhead”, säger styrelsens ordförande Hans Krantz. Fredrik Svedberg kommer att kvarstå i styrelsen och är en av huvudägarna i Generic Sweden AB tillsammans med Hans Krantz.

Malmö 2017-11-17
Styrelsen, Generic Sweden AB