In English
2018-05-24

Generic Sweden säljer konsultverksamheten, Generic Systems, till MSC Group AB

Stockholm den 21 juni 2017

Generic Swedensäljer konsultverksamheten, Generic Systems, till MSC
Group AB.

Generic Sweden AB har idag ingått avtal med MSC Group AB (publ) om att
sälja 100 % av aktierna i Generic Systems Sweden AB till MSC Group.
Försäljningen genomförs per idag.

Betalning för aktierna i Generic Systems Sweden AB erhålles genom dels
ett kontant vederlag om 6.000.000 kronor, dels 2 500 000 nya B-akteri
i MSC Group. (Stängningskursen för MSC Groups B-aktie den 20 juni var
2,20 kr). Försäljningen innebär en bokföringsmässig förlust om ca 8,5
mkr.

Lars Save, VD och koncernchef MSC Group: "Förvärvet av Generic Systems
blir en central del av ett spännande och delvis nytt affärsområde för
MSC. Vi avser att driva verksamheten vidare med fortsatt
huvudinriktning mot försvarsmyndigheterna. Med förvärvet stärker och
breddar MSC sin närvaro hos myndigheter inom samhällsbyggnad,
säkerhet och försvar. Vi ser detta som ett mycket intressant
marknadssegment där MSC har möjlighet att expandera och där Generic
Systems blir en central och stor del av vår verksamhet."

Fredrik Svedberg, VD i Generic Sweden: Generic Systems kommer nu in i
ett större konsultbolag med verksamhet inom flera kompletterande
område och det är positivt för Generic Systems att företaget och dess
konsulter blir en central del i MSCs framtida satsning med
huvudinriktning mot försvarsmarknaden.

Generic Swedens försäljning av konsultverksamheten innebär en
renodling mot telekom och framtida satsningar kommer att ske utifrån
befintlig telekomverksamhet.

För ytterligare information besök www.generic.se, eller kontakta:

VD Fredrik Svedberg

fredrik.svedberg@generic.se