In English
2018-11-15

Generic Delårsrapport Jan-Sept 2018

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEP 2018

Generic Sweden AB (publ)

Tredje kvartalet 2018 (jämfört med samma period föregående år)

▪ Nettoomsättningen stiger till 14,1 MSEK (12,2 MSEK).
▪ Rörelseresultatet ökar till 2,7 MSEK (1,3 MSEK).
▪ Resultat efter skatt uppgick till 2,2 MSEK (1,2 MSEK).
▪ Resultat från avvecklad konsultverksamhet är 0 MSEK (-1,9 MSEK).▪ Periodens totalresultat uppgick till 2,2 MSEK (-0,6 MSEK).

▪ Resultat per aktie uppgick till 0,18 SEK (-0,05 SEK).
▪ Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,5 MSEK (2,0 MSEK).

Januari – september 2018 (jämfört med samma period föregående år)

▪ Nettoomsättningen uppgick till 43,4 MSEK (37,5 MSEK).
▪ Rörelseresultatet uppgick till 6,2 MSEK (2,2 MSEK).
▪ Resultat efter skatt uppgick till 5,0 MSEK (1,9 MSEK).
▪ Resultat från avvecklad konsultverksamhet är -0,3 MSEK (-10,7 MSEK).▪ Periodens totalresultat uppgick till 4,7 MSEK (-8,8 MSEK).

▪ Resultat per aktie uppgick till 0,38 SEK (-0,71 SEK).
▪ Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,1 MSEK (1,9 MSEK).

Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Anders Hanssons försorg för offentliggörande kl 17.00 den 15 november 2018.

page1image2144353824

Generic Sweden AB grundades 1993 och är idag en renodlad Telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Telekomverksamheten drivs i dotterbolaget Generic Mobile som är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit. Telekom omsatte c:a 50 Mkr under 2017 och har 15 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

Läs delårsrapporten i sin helhet >>