In English
2018-05-24

Ny VD i Generic Sweden AB

Jonas Jegerborn utses till ny VD och koncernchef för Generic Sweden AB

Jonas Jegerborn (f.1972) utses till ny VD för Generic Sweden AB och för det helägda dotterbolaget Generic Mobile Systems Sweden AB.

Jonas Jegerborn är civilekonom och har cirka 20 års erfarenhet från telekombranschen. Företrädesvis från Telenor-koncernen, senast som CEO för Bredbandsbolaget.

Jonas Jegerborn tillträder sin befattning den 5 mars 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Krantz, styrelseordförande, e-post: hans.krantz@generic.se; mobil: +46 70 777 5568 

Jonas Jegerborn, tillträdande VD och koncernchef, e-post: jonas.jegerborn@generic.se; tel: 08-601 38 00

Tel: 08-601 38 00 E-post: fredrik.svedberg@generic.se