In English

Om oss

Konsultverksamheten

Våra konsulter har specialistkompetens inom verksamhetsutveckling, informationshantering, kommunikations- och sensorsystem samt teknisk systemutveckling och vi arbetar i stor utsträckning i verksamhetsutvecklingens och teknikens framkant. Traditionellt har våra kunder funnits inom försvarssektorn, men nya möjligheter öppnar sig inom både samhällssäkerhetsområdet och industrin. Inom industrin har vi successivt etablerat oss som en leverantör av utvecklingskonsulter.

Den medvetna satsningen att föra ut våra kunskaper på den internationella arenan har resulterat i ett antal uppdrag antingen direkt eller via existerande kunder. Detta har många gånger skett som en del i det ”Europaförsvar” som nu skapas. Ett exempel är det utvecklingsarbete med arkitekturramverk som gjorts åt det engelska försvaret (Ministry of Defence) och som kommer hela NATO och EU till del. Ett annat exempel är ett uppdrag med ledningssystemfrågor för flygvapnet i Förenade Arabemiraten.

Konsultverksamheten är certifierad enligt ISO 9001:2008.

Telekomverksamheten

Vi erbjuder ett komplett utbud av kritiska meddelandetjänster baserade på bland annat e-post, SMS, fastnätsSMS, Minicall™ och fax. Med en stabil infrastruktur med bland annat ett rikstäckande radiokommunikationsnät för Minicall™ och olika stödsystem och applikationer kan vi leverera dessa tjänster. Meddelandelösningar levereras idag till en mängd kunder, allt från stora sjukhus, till kärnkraftverk och räddningstjänster med höga krav på tillförlitlighet.

Som liten och flexibel operatör med en komplett infrastruktur har vi möjligheten att vidareutveckla och komplettera tjänsteutbudet och snabbt anpassa lösningar för kritisk meddelandehantering. Besök Telekomverksamhetens, Generic Mobiles, egna hemsida »