In English

Finansiell information

Avsnittet Finansiell Information består av information om aktien samt ekonomiska fakta om bolaget. Här finns även möjlighet att ladda ner bolagets årsredovisningar och rapporter.

  • Aktien för Generic Sweden AB (publ) handlas från och med 17 november 2008 på
    First North, under kortnamnet GENI.
  • Under perioden 30 oktober 2006 - 14 november 2008 handlades aktien på NGM.
  • Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tfn. 08-503 015 50.

För ytterligare finansiell information om koncernen eller de i koncernen ingående bolagen kontakta:

Jonas Jegerborn                                                                             
VD och Koncernchef
jonas.jegerborn@generic.se

Anders Hansson
CFO och ansvarig för Investor Relations
anders.hansson@generic.se

Telefon växel: 08-601 38 00