In English

Finansiell information

Avsnittet Finansiell Information består av information om aktien samt ekonomiska fakta om bolaget. Här finns även möjlighet att ladda ner bolagets årsredovisningar och rapporter.

  • Aktien för Generic Sweden AB (publ) handlas från och med 17 november 2008 på
    First North, under kortnamnet GENI.
  • Under perioden 30 oktober 2006 - 14 november 2008 handlades aktien på NGM.
  • Bolagets Certified Adviser är Remium AB.

För ytterligare finansiell information om koncernen eller de i koncernen ingående bolagen kontakta:

Fredrik Svedberg                                                                            
VD och Koncernchef
fredrik.svedberg@generic.se

Anders Hansson
CFO och ansvarig för Investor Relations
anders.hansson@generic.se

Telefon växel: 08-601 38 00

 

Generic på Introduce
Remium Review
Nyckeltal
Teknisk analys