In English

Aktieägarförteckning


Aktieägarförteckning 2018-06-30

Antal aktie och röster

Ägarandel i procent 

Hans Krantz och Fredrik Svedberg gm bolag

6 250 410

50,85%

Martin Gren gm bolag och familj

2 564 385 20,86%

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension

293 470 2,39%

Kjell Arvidsson

280 000 2,28%

Tobias Järvström

276 058 2,25%

Arne Lindberg

237 000 1,93%

Fredrik Grevelius

200 000 1,63% 

Jan Lund-Jensen

172 520 1,40% 

Superbus, Aktiebolaget

117 000   0,95%                

Marianne Rapp

115 572 0,94% 
Försäkrings AB Skandia

110 951              

0,90%