In English

Aktieägarförteckning


Aktieägarförteckning 2018-03-31

Antal aktie och röster

Ägarandel i procent 

Hans Krantz och Fredrik Svedberg gm bolag

6 300 410

51,26%

Martin Gren gm bolag och familj

2 564 385 20,86%

Fredrik Grevelius

380 000 3,09%

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension

363 805 2,96%

Arne Lindberg

321 562 2,62%

Kjell Arvidsson 

307 226  2,50%

Tobias Järvström

276 058 2,25% 

Jan Lund-Jensen

172 520 1,40% 

Superbus, Aktiebolaget

117 000   0,95%                

Marianne Rapp

115 572 0,94% 
Försäkrings AB Skandia

111 451                  

0,91%