In English

Aktieägarförteckning


Aktieägarförteckning 2017-09-30

Antal aktie och röster

Ägarandel i procent 

Hans Krantz och Fredrik Svedberg gm bolag

6 300 410

51,26%

Martin Gren gm bolag och familj

2 564 385 20,86%

Fredrik Grevelius

380 000 3,09%

Arne Lindberg

321 562 2,62%

Kjell Arvidsson 

307 226  2,50%

Tobias Järvström

250 314 2,04% 

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension

188 156 1,53% 

JP Morgan Luxembourg

175 949 1,43%

Jan Lund-Jensen

172 520 1,40% 

Superbus, Aktiebolaget

117 000   0,95%  

Marianne Rapp  

115 572      0,94%                

Försäkrings AB Skandia

105 754 0,86% 
Göran Tuvstedt 

100 000                         

0,81%