In English

Aktieägarförteckning


Aktieägarförteckning 2019-03-31

Antal aktie och röster

Ägarandel i procent 

Hans Krantz och Fredrik Svedberg gm bolag

6 250 410

50,85%

Martin Gren gm bolag och familj

2 514 385 20,46%

Kjell Arvidsson

280 000 2,28%

Tobias Järvström

276 058 2,25%

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension

252 062 2,05%

Arne Lindberg

237 000 1,93%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

192 543 1,57%

Jan Lund-Jensen

172 520 1,40% 

Superbus, Aktiebolaget

117 000   0,95%                
Försäkrings AB Skandia

110 951              

0,90%                    

Jonas Jegerborn

100 000

0,81%