In English

Aktieägarförteckning


Aktieägarförteckning 2017-03-31

Antal aktie och röster

Ägarandel i procent 

Hans Krantz och Fredrik Svedberg gm bolag

6 300 410

51,26%

Martin Gren gm bolag och familj

2 564 385 20,86%

Arne Lindberg

321 562 2,62%

Jan Lundmark

318 585 2,59%

Tobias Järvström

315 129 2,56%

Kjell Arvidsson

304 442 2,48% 

Fredrik Grevelius

253 271 2,06% 

Jan Lund-Jensen

172 520 1,40%

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension

145 904 1,19% 

Superbus, Aktiebolaget

117 000   0,95%  

Marianne Rapp  

115 572      0,94%                
Göran Tuvstedt 

100 000                         

0,81%