In English

Finansiella rapporter

Generic  Sweden AB (publ) räkenskapsår sträcker sig från 1 januari till 31 december. Bokslut och delårsrapporter upprättas enligt svensk lag och i enlighet med IFRS.

2018

Generic Bokslutskommuniké januari - december 2018
Generic Delårsrapport Jan-Mars 2018
Generic Delårsrapport Jan-Juni 2018
Generic Delårsrapport Jan-Sept 2018


2017

Generic Bokslutskommuniké januari - december 2017
Generic Delårsrapport Jan-Mars 2017
Generic Delårsrapport Jan-Juni 2017
Generic Delårsrapport Jan-Sept 2017
Generic Årsredovisning 2017

 

2016

Generic Bokslutskommuniké januari - december 2016
Generic Delårsrapport Jan-Mars 201
6
Generic Delårsrapport Jan-Juni 2016 
Generic Delårsrapport Jan-Sept 2016 
Generic Årsredovisning 2016 

 

2015

Generic Bokslutskommuniké januari - december 2015
Generic Delårsrapport Jan-Mars 2015
Generic Delårsrapport Jan-Juni 2015 
Generic Delårsrapport Jan-Sept 2015 
Generic Årsredovisning 2015 

 

2014

Generic Bokslutskommuniké januari - december 2014
Generic Delårsrapport Jan-Mars 2014
Generic Delårsrapport Jan-Juni 2014 
Generic Delårsrapport Jan-Sept 2014 
Generic Årsredovisning 2014 

 

2013

Generic Bokslutskommuniké januari - december 2013
Generic Delårsrapport Jan-Sept 2013
Generic Delårsrapport Jan-Juni 2013
Generic Delårsrapport Jan-Mars 2013
Generic Årsredovisning 2013

 

2012

Generic Bokslutskommuniké januari – december 2012
Generic Delårsrapport Jan-Sept 2012

Generic Delårsrapport Jan-Juni 2012 

Generic Delårsrapport Jan-Mars 2012
Generic Årsredovisning 2012

 


2011

Generic Årsredovisning 2011
Generic Bokslutskommuniké januari-december 2011
Generic Delårsrapport Jan-Sep 2011
Generic Delårsrapport Jan-Juni 2011
Generic Delårsrapport Jan-Mars 2011


2010

Generic Årsredovisning 2010 Generic Bokslutskommuniké januari-december 2010
Generic Delårsrapport Jan-Sep 2010
Generic Delårsrapport Jan-Juni 2010

Generic Delårsrapport Jan-Mars 2010

2009

Generic Året i sammandrag 2009
Generic Årsredovisning 2009
Generic Bokslutskommuniké januari - december 2009 
Generic Nyemission Informationsbroschyr 2009 
Delårsrapport 1 Januari - 30 september 2009 
Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009 
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009 

2008

Generic Året i sammandrag 2008
Generic Årsredovisning 2008
Bokslutskommuniké 2008
Delårsrapport 1 jan - 30 sept 2008
Delårsrapport 1 jan - 30 juni 2008
Delårsrapport 1 jan - 31 mars 2008

2007

Generic Årsredovisning 2007
Bokslutskommuniké 2007
Delårsrapport 1 jan - 30 sept 2007
Delårsrapport 1 jan - 30 juni 2007
Delårsrapport 1 jan - 31 mars 2007

2006

Generic Årsredovisning 2006