In English

Kalendarium

Bokslutskommuniké 2018 14 feb 2019
Rapport för första kvartalet 2019 15 maj 2019
Årsstämma 2019 15 maj 2019
Rapport för andra kvartalet 2019 23 aug 2019
Rapport för tredje kvartalet 2019 15 nov 2019