In English

Kalendarium

Bokslutskommuniké 2017  14 februari 2018 
Rapport för första kvartalet 2018  15 maj 2018 
Årsstämma 2018 15 maj 2018