In English

Ledning

  

Jonas Jegerborn, VD och koncernchef

Född 1972. VD för Generic Sweden AB och det helägda dotterbolaget Generic Mobile Systems Sweden AB sedan mars 2018. Jonas Jegerborn är civilekonom och har cirka 20 års erfarenhet från telekombranchen, företrädesvis från Telenor-koncernen och senast som CEO från Bredbandsbolaget. 

Aktieinnehav 100.000 st

                        

Anders Hansson, CFO           

Född 1953. CFO sedan mars 2010. Anders Hansson är civilekonom från Lunds universitet och har ett förflutet som administrativ chef i såväl tillverkande- som fastighets- och förvaltningsföretag.   

Aktieinnehav 0 st.