In English

Ledning

Fredrik Svedberg  

Fredrik Svedberg, VD och koncernchef

Född 1969. VD sedan november 2009 i Generic Sweden AB (publ). Fredrik Svedberg är en av grundarna av EdiCom International AB och var dess VD under 1990-1998. Fredrik har sedan 2001 erfarenhet från styrelsearbete inom mjukvarusektorn och är för närvarande styrelseledamot för LogTrade BarLink AB.

                        

Anders Hansson, CFO           

Född 1953. CFO sedan mars 2010. Anders Hansson är civilekonom från Lunds universitet och har ett förflutet som administrativ chef i såväl tillverkande- som fastighets- och förvaltningsföretag.   
 
Johan Ågren

Johan Ågren, VD telekomverksamheten

Född 1969. VD sedan mars 2009 och anställd i Generic Mobile sedan  juni 2002. Johan Ågren är civilingenjör Teknisk Fysik, KTH samt          civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Johan har ca 15 års  erfarenhet från ledande befattningar inom telekom och som    managementkonsult på McKinsey & Co.