In English

Styrelse

Hans Krantz, född 1957. Styrelseordförande sedan november 2009. Hans är civilekonom och har under de senaste 10 åren erfarenhet från styrelsearbete i olika mjukvarubolag. Hans är för närvarande styrelseordförande i LogTrade BarLink AB och har varit rådgivare till några av de största institutionella investerarna i Sverige avseende investeringar inom teknologisektorn.

Hans Krantz

 

Niclas Granholm

Niclas Granholm, född 1974. Styrelseledamot sedan maj 2018. Till vardags affärsområdesansvarig på Scania Connected Services. Tidigare karriär hos Ericsson och Netsize omfattar 11 år inom mobila betalningar och messagingtjänster.

 

Kent-Åke Jönsson, född 1951. Styrelseledamot sedan maj 2009. VD Ravnarp Invest AB. Tidigare befattningar bl a vice VD TietoEnator och SAAB AB. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Jacobi Carbons AB och Ravnarp Invest AB. Styrelseledamot i Ascom Holding AG, Diamorph AB och Litorina Kapital 2001 AB.

Kent-Åke

 

Stefan Widén 

Stefan Widén, född 1959. Byggde under 1990-talet upp företaget XOR, affärssystem, som såldes till Visma 2004. Stefan driver idag Rexor, utveckling av affärssystem. Ledamot i Beepsend AB och i Svensk Programvaruindustri. 

 

Fredrik Svedberg, född 1969. Styrelseledamot sedan november 2009. VD i Generic Sweden AB (publ). Är en av grundarna av EdiCom International AB och var dess VD under 1990-1998. Fredrik har sedan 2001 erfarenhet från styrelsearbete inom mjukvarusektorn och är för närvarande
styrelseledamot för LogTrade BarLink AB.

Fredrik Svedberg