In English

Styrelse

Hans Krantz, född 1957. Styrelseordförande sedan november 2009. Hans är civilekonom och har under de senaste 10 åren erfarenhet från styrelsearbete i olika mjukvarubolag. Hans är för närvarande styrelseordförande i LogTrade BarLink AB och har varit rådgivare till några av de största institutionella investerarna i Sverige avseende investeringar inom teknologisektorn.

Hans Krantz

 

Erik Gabrielsson

Erik Gabrielson, född 1962. Styrelseledamot sedan maj 2010. Har en jur kand från Lunds Universitet samt är advokat och delägare i Advokatfirman Vinge. Erik har en mångårig erfarenhet från olika styrelseuppdrag och är för närvarande styrelseordförande i ECG Vinivest AB och ECG Vignoble AB, styrelseledamot i bland annat Lifco AB, Carl Bennet Investerings AB, Storegate AB, i Rosengård Invest AB  och Elanders AB samt suppleant i Lamiflex International AB.

 

Kent-Åke Jönsson, född 1951. Styrelseledamot sedan maj 2009. VD Ravnarp Invest AB. Tidigare befattningar bl a vice VD TietoEnator och SAAB AB. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Jacobi Carbons AB och Ravnarp Invest AB. Styrelseledamot i Ascom Holding AG, Diamorph AB och Litorina Kapital 2001 AB.

Kent-Åke

 

Stefan Widén 

Stefan Widén, född 1959. Byggde under 1990-talet upp företaget XOR, affärssystem, som såldes till Visma 2004. Stefan driver idag Rexor, utveckling av affärssystem. Ledamot i Beepsend AB och i Svensk Programvaruindustri. 

 

Fredrik Svedberg, född 1969. Styrelseledamot sedan november 2009. VD i Generic Sweden AB (publ). Är en av grundarna av EdiCom International AB och var dess VD under 1990-1998. Fredrik har sedan 2001 erfarenhet från styrelsearbete inom mjukvarusektorn och är för närvarande
styrelseledamot för LogTrade BarLink AB.

Fredrik Svedberg