In English
2018-05-24

Byte av ekonomichef på Generic

Koncernens ekonomichef Christian Lind slutar sin anställning hos Generic under hösten 2007 på grund av flytt till annan ort. Till ny ekonomichef har utsetts Ulf Zander som rekryterats internt. Ulf Zander tillträder den 17 augusti.