In English
2018-05-24

Generic i Svenska Dagbladet

Generic arbetar för att hjälpa företag att validera sin krishanteringsförmåga. Vi har stor kunskap och erfarenhet inom både civil och militär verksamhet.

pro.Valid är en metod för validering av krishantering. Den ger svar på vilken förmåga som finns idag och säkerställer en relevant nivå av krishanteringsförmåga.

Läs annonsen i Svenska Dagbladets bilaga om samhällssäkerhet>>>