In English
2018-05-24

Generic tecknar LOI avseende förvärv av Racomna AB

Generic har tecknat ett Letter-Of-Intent (LOI) avseende förvärv av konsultbolaget Racomna. Racomna med 13 anställda har utvecklingsingenjörer inom telekom, försvar och bioteknik.

Racomna grundades 1995 och är baserat i Uppsala. Alla konsulter är civilingenjörer varav ett par är tekniska doktorer. Racomna arbetar med utredningar, kravhantering, projektledning och systemutveckling. Typiska tillämpningar finns inom:

  • Radio- och datakommunikation
  • Sensorer, radar och sonar
  • Positioneringssystem
  • Systemtester
  • Mät- och analysutrustning

- Racomnas inriktning med teknisk expertkompetens i tidiga faser samt tyngdpunkt mot försvarsindustrin passar väl in i Generics verksamhet säger Hans Nilsson VD för Generic. Ett förvärv av Racomna innebär att Generic förstärker kompetensen inom bl a signalbehandling, mikrovågs- och sensorteknik. Det faktum att Racomna finns i Uppsala förstärker också vår Uppsalaverksamhet och ger positiva samordningseffekter.

Bland Racomnas kunder finns SAAB och Rymdbolaget.

Affären beräknas vara slutförd under juni månad.


För ytterligare information och frågor, kontakta:

Hans Nilsson, VD Generic Sweden AB, e-post: hans.nilsson@generic.se
Tel: 08-601 38 00


Om Generic Sweden:

IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl. a. Försvaret, myndigheter, sjukvården, industrin samt bank- och finanssektorn. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl.a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en unik licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic-gruppen, med 170 anställda, omsatte 219 MSEK under 2006. Bolagets aktie är sedan oktober 2006 noterad på NGM Equity, med kortnamnet GENI.