In English
2018-05-24

Prestigeorder från EU stärker internationell potential

IT- och telekomgruppen Generic Sweden AB har tecknat avtal med EU/EDA, om att genomföra en förstudie avseende trådlös kommunikation och mjukvaruradio (SDR). Upphandlingen skedde i stark konkurrens, och är viktig eftersom EDA är den naturliga ingången för uppdrag inom flera delar av EU:s militära verksamhet.

European Defence Agency, EDA, är en EU-myndighet vars uppdrag bland annat är att bygga upp EU:s kapacitet att genomföra militära krishanteringsoperationer samt att främja samordning av medlemsstaternas forskning och teknikutveckling inom försvarsområdet. Dessutom strävar man efter att öka samordning mellan försvarsindustrier inom EU.

Generics uppdrag är att stödja en projektgrupp inom EDA med teknisk kompetens samt att lämna förslag för framtidens trådlösa kommunikationslösningar för EU:s militära samarbeten. Det inkluderar bland annat förslag på system- och infrastrukturarkitektur samt val av bandbredd och frekvens.

- Detta är en strategiskt viktig order för Generic. Dels bekräftar det att vi har en ledande kompetens inom kommunikationssystem för de mest krävande kunderna i Europa, dels är EDA en mycket viktig ”spelare” i vår ambition att expandera internationellt, eftersom de har ansvaret för den militära kapacitetsutvecklingen inom EU, säger Magnus Lavman, Vice President International Affairs, Generic Systems AB.

En viktig anledning till att Generic fick ordern är att företaget har spjutspetskompetens inom flera olika teknikområden kombinerat med en hög nivå av verksamhetskunnande. Det innebär att Generic kan åta sig helhetsuppdrag, och föreslå lösningar inom alla dimensioner av ett problem.

Slutleverans av denna förstudie sker i december 2007. Därefter fortsätter EDA:s projekt med nya upphandlingar, där Generic är väl positionerat tack vare detta uppdrag. Intäkterna från förstudien är inte av betydande storlek.


För ytterligare information och frågor, kontakta:

Magnus Lavman, Vice President International Affairs, Generic Systems AB
Telefon: 08 601 66 13, Mobil: 070 291 9736
magnus.lavman@generic.se      


Om Generic Sweden:

IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. IT- och integrationskonsultbolagen Generic Systems och Generic Integration erbjuder högkvalitativa konsulttjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl.a. Försvaret, myndigheter, sjukvården, industrin samt bank- och finanssektorn. Generic-gruppen har cirka 170 anställda och bolagets aktie är noterad sedan oktober 2006 på NGM Equity, med kortnamnet GENI.