In English
2018-05-24

Vaktis behörighetskontroll blir en del av SYSteams Cross Portal journalsystem

Vaktis 2.0 i dess senaste, utbyggda version har integrerats med det senaste tillskottet i SYSteams familj med lösningar för journalföring inom vården – Cross Portal. Med inbyggda SOA-tjänster (Service Oriented Architecture) blev Vaktis ett säkert val för de krävande tillämpningar som Cross Portal skall stödja.

- Genom att integrera Vaktis med vår produkt Cross Portal, kunde vi enkelt få en SOA-baserad tjänst för behörighetskontroll till vårt verksamhetssystem som dessutom stödjer arkitekturen i BIF (Bastjänster för Informationsförsörjning), säger Mats Forsberg på SYSteam Health & Care. Integrationen i sig gick mycket enkelt, och vi kan smidigt administrera användarnas behörigheter i vår portal via Vaktis webbgränssnitt. Vi ser fram emot att integrera fler av våra produkter med Vaktis.

Inom den svenska sjukvården fungerar BIF som stöd till verksamhetskritiska system som läkemedelstjänster, journalsystem eller elektroniska recept. Vaktis 2.0 är en plattform som implementerar flera BIF-tjänster med exempelvis behörighetskontroll, loggning, spårbarhet samt inte minst en central administration.

Behörighetskontroll används i de flesta organisationer för att kontrollera att endast behöriga kommer åt organisationens IT-resurser. Det kan vara lönesystem, mailsystem, intranät, system för patientjournaler och andra kritiska system inom sjukvården eller ett företags order- och fak-tureringssystem samt information och funktioner i dessa system.

Funktionsnyheter i Vaktis 2.0

Nya Vaktis 2.0 ger en total överblick över utdelade behörigheter som följer samma modell oavsett system och en detaljerad loggning av alla behörighetsändringar. Genom möjligheten att integrera Vaktis 2.0 med de flesta system som kräver behörighetskontroll underlättas både den faktiska kontrollen och administration, vilken sker från en punkt istället för flera. Systemet har dessutom funktionalitet för delegerad administration. För att ytterligare effektivisera administrationen har Vaktis 2.0 ett standardiserat webbgränssnitt för administration, helpdesk och auditing.

Vaktis 2.0 erbjuder också en stor fördel för slutanvändaren genom s k SSO (Single Sign On), d v s att användaren automatiskt vid inloggning i datorn erbjuds access till alla de applikationer/-system som han eller hon har behörighet till.


För ytterligare information och frågor, kontakta:

Michael Ekman, VD Generic Integration, tel: 08-601 38 00, e-post: michael.ekman@generic.se


Om Generic Sweden:

IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. IT- och integrationskonsultbolagen Generic Systems och Generic Integration erbjuder högkvalitativa konsulttjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl a Försvaret, myndigheter, sjukvården, industrin samt bank- och finanssektorn. Generic-gruppen har cirka 170 anställda och bolagets aktie är noterad sedan oktober 2006 på NGM Equity, med kortnamnet GENI.