In English
2018-05-24

Generic sluter avtal med FMV genom NESP

Network Enabling System Partner (NESP) har ingått ramavtal med Försvarets materielverk (FMV) om att leverera utvecklingsstöd för försvarsmaktens framtida ledningssystem. NESP ägs till lika delar av Logica, Generic, BnearIT, Peter Johnsson IT-konsult och Centric Labs. Det nya avtalet omfattar ett år med möjlighet till förlängning, ytterligare två år. Det totala värdet av affären uppskattas till cirka 200 miljoner kronor.

Det nya ledningssystemet tar fram villkoren för den teknik som ska stödja processen med att koppla samman ledningsfunktioner och system i det nätverksbaserade insatsförsvaret. Det är en förutsättning för att information ska kunna hämtas och lämnas på ett gemensamt sätt och vara tillgänglig för många användare.

NESP, med fem ägare och ett 40-tal underleverantörer, ska bistå FMV med resurser och kompetens i utvecklingen av fas tre av försvarets ledningssystem. Uppdraget innebär fortsatt utveckling av konceptuella tekniska lösningar, inkl stödjande ramverk och tekniska designregler, stöd till realisering och produktion av ledningssystemet samt stöd och deltagande i ett antal nationella och internationella experiment.

– Vi ser fram emot att bli FMVs utvecklingspartner i realiseringen av ett nätverksbaserat försvar, säger Jan Petersson, vd på NESP. Tillsammans representerar parterna inom NESP både svensk och internationell erfarenhet och specialistkompetens inom försvarsfrågor och stor leveranskapacitet inom kvalificerad utveckling.

Samarbetet mellan FMV och NESP inleds i början av juni 2008.

 

Om Generic:

IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl a Försvaret, myndigheter, sjukvården, industrin samt bank- och finanssektorn. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl a meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en unik licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic har cirka 200 anställda och aktien är sedan oktober 2006 noterad på NGM Equity, med kortnamnet GENI.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Hans Nilsson, VD Generic och koncernchef tel 08-601 38 04 e-post: hans.nilsson@generic.se  
Peter Sjöqvist, VD Generic Systems tel 08-601 38 52 e-post: peter.sjoqvist@generic.se  


Läs mer om de fem ägarna av NESP:
www.logica.se, www.generic.se, www.bnearit.se, www.pejoit.net, www.centriclabs.se