In English
2018-05-24

Generic stödjer IDS Scheer i utvecklingen av ARIS för NAF och MODAF

De nordiska försvarsmakterna får stöd i sina Enterprise Architecture initiativ med hjälp av ARIS

Generic och IDS Scheer har inlett ett utvecklingssamarbete. Då IDS Scheer är en av de starkaste verktygsleverantörerna för Enterprise Architecture och BPM, är stödet till IDS Scheer extra intressant för Generic.

- Detta samarbete ger oss ett teknik- och partnerförsprång samt en naturlig koppling till befintliga verksamhetssystem i de nordiska försvarsmakterna, menar Peter Sjöqvist, VD Generic Systems. Syftet med samarbetet är att skapa stöd för Nato Architecture Framework version 3 (NAF) samt Ministry of Defence Architecture Framework version 1.2 (MODAF) i IDS Scheers plattform ARIS.

Generic kommer i detta arbete främst att bistå med expertis rörande arkitekturramverken NAF och MODAF, domänkunskap avseende försvarssektorn samt modellering. Stödet för NAF och MODAF kommer att inkluderas i kommande release av IDS Scheers ARIS Defense Solution. Detta samarbete kommer att bidra till ett professionellt verktyg för att förverkliga Enterprise Architecture inom försvarssektorn.

Om Generic:

Generic har i samarbete med UK Ministry of Defence (UK MOD) och Serco Ltd(UK) utvecklat MODAF Learning Portal samt tillsammans med Serco utvecklat MODAF Meta Model, dvs. grunden för arkitekturramverket MODAF, för UK MOD. Generic har även varit direkt involverad i utvecklingen av NAF version 3 via arbetsgrupper i NATO. Generic har mångårig erfarenhet av utveckling och arbete med NAF och MODAF för Svenska försvarsmakten och Försvarets Materielverk.

Konsultbolaget Generic Systems, en del av IT- och telekomgruppen Generic Sweden, utvecklar, integrerar och levererar verksamhetskritiska informations- och kommunikationssystem. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar till bl. a. försvaret, myndigheter, sjukvården samt industrin. Generic har 190 anställda och aktien är sedan november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.

Om IDS Scheer:

IDS Scheer är marknadsledande inom Business Process Management (BPM) med mjukvaror (ARIS), lösningar och tjänster. Företaget erbjuder med sin ARIS Platform en integrerad och komplett produktportfölj för strategi, design, implementation och mätning av processer. I dag finns IDS Scheer representerat i 70 länder och har ca 3000 anställda och har i sin kundportfölj samarbete med ett stort antal försvarsmakter världen över, samt organisationer som till exempel NATO. Med ARIS Defense Solution stödjer IDS Scheer modellering av försvarsmaktens arkitekturer baserade på DoDAF (DoD Architecture Framework), NAF v2 och initial NAF v3. Genom detta partnerskap med Generic vill IDS Scheer investera i utveckling av nya funktioner i ARIS Defense Solution och kommer att stödja NAF v3 och MODAF.

IDS Scheer grundades i Tyskland 1984 av Prof. Dr. August Wilhelm Scheer och huvudkontoret finns i Saarbruecken, Tyskland. IDS Scheer är listade på TecDAX på Frankfurt Börsen och omsatte 2007 394 miljoner Euro. Företaget startade sin svenska verksamhet 2000.

www.generic.se

www.ids-scheer.com

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Sjöqvist, Vd Generic Systems, 070 303 38 52

Mattias Krantz, Generic Systems, 070 303 12 70

Lars Bengtsson, IDS Scheer Sverige AB, 0708 95 00 81