In English
2018-05-24

PTS förlänger Minicall-frekvens till år 2016

Enligt beslut daterat den 14 november 2008 förlänger PTS Generic Mobiles frekvens 169,800 MHz för Minicall till 31 december 2016. Frekvensen gällde tidigare till 31 december 2012 och Generic Mobile får därmed samma giltighetstid på samtliga tre frekvenser för Minicall.

Minicall har idag ca 60 000 aktiva användare i Sverige. Det är det mest tillförligtliga kommunikationssättet vid krissituationer och har oöverträffad nåbarhet, även när andra nät ligger nere. För stora användare av personsökning i Sverige, t ex räddningstjänst, sjukvård, polis och privata larmföretag, innebär förlängningen av frekvensen att driften av Minicallnätet säkerställs ytterligare och att den kritiska kommunikationen i deras dagliga verksamhet fortlöper.


För ytterligare information och frågor, kontakta:

Mats Hugosson, VD Generic Mobile, tel: 08-601 38 00, www.genericmobile.se

Om Generic Mobile:

Telekomoperatören Generic Mobile, en del av IT- och telekomgruppen Generic Sweden, är specialiserad på meddelandetjänster. Så gott som alla Sveriges räddningstjänster, landsting, polisen och privata larmföretag använder Generic Mobiles lösningar för sin verksamhetskritiska kommunikation. Generic Mobile driver meddelandetjänsten Minicall med ca 60 000 kunder. Dessutom erbjuder företaget SMS för fastnätstelefoner samt mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic har cirka 200 anställda och aktien är noterad på Nasdaq OMX First North, med kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.