In English
2018-05-24

Generic Solutions Sweden AB har blivit Microsoft Certified Partner

Det strategiska arbetet med att bli Microsoft Certified Partner intensifierades under hösten 2008 och nu är första milstolpen nådd.
 
Generic har flera inriktningar på sina konsulter och en av dem är IT-konsulter med tung Microsoft-kompetens. Genom att bli Microsoft Certified Partner räknar Generic med att kunna tydliggöra, synliggöra och förbättra denna profil ytterligare. För våra kunder är det tryggt att veta att vi håller oss uppdaterade inom Microsofts produkter, och lär oss hur vi med deras teknik skapar lönsamma lösningar för våra kunder. Att vara Microsoft Certified Partner är också ett sätt att behålla och attrahera kompetent personal inom Microsoft-relaterad teknik.