In English
2018-05-24

Generic Sweden AB tecknar tvåårigt ramavtal med (SL) Storstockholms Lokaltrafik

Avtalet omfattar IT-konsulttjänster inom ledning och projektstöd, IT-baserade kollektivtrafiksystem.

Bakgrund: En ramavtalsupphandling i SLs regi, komplettering för de delar av SLs behov av IT-konsulter som inte kan tillgodoses genom SLLs (Stockholms Läns Landsting) ramavtal.

I samband med ramavtalsupphandlingen så kom det in 293 antal anbudsansökningar från 70 leverantörer och 495 underleverantörer, dvs, totalt 565 företag, som var med i upphandlingen.