In English
2018-05-24

Generic levererar verktyg för analys av telekonflikter till FMV

Generic har under våren levererat telekonfliktverktyget NTK (Nytt Telekonfliktverktyg) till Försvarets materielverk (FMV). Utvecklingen av NTK har pågått sedan 2008 i nära samarbete med FMV och Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI).

NTK är ett analysverktyg med en komplex beräkningsmotor som är anpassad till dagens bredbandiga radiokommunikation. Användaren kan i dess grafiska 3D-interface bygga upp en modell av den fysiska radiomiljön och där placera ut sändare, mottagare och eventuella störningskällor. NTK kan därefter analysera kvaliteten hos de önskade radioförbindelserna och eventuell påverkan från störkällorna. Utifrån resultaten i NTK kan utplacering av radioutrustning i den verkliga miljön planeras, så att kommunikationsförhållandena blir optimala och störningar undviks, främst inom verksamhetskritisk kommunikation.

Detta är relevant i många sammanhang; t.ex. kan verktyget användas av en fredsbevarande styrka som planerar en stabsplats i närvaro av andra internationella förband, eller av en teleoperatör som optimalt vill använda sitt frekvensutrymme och maximera sin täckning i en omgivning rik på radiokällor, som t.ex. trådlösa nätverk.

– Det är mycket glädjande att FMV valt oss som leverantör för denna komplexa utveckling. Det ger ett kvitto på att den kompetens vi byggt upp inom detta område uppskattas av våra kunder. Vi ser framöver också andra möjliga kundkategorier som kan använda denna typ av produkt för att optimera sina affärer säger Henrik Magnusson, affärsområdesansvarig vid Generic.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Henrik Magnusson, Generic, 0702-94 44 18, henrik.magnusson@generic.

Om Generic:

IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl.a. Försvaret, myndigheter, sjukvården samt industrin. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl. a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Generic har cirka 110 anställda och aktien är sedan november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.