In English
2018-05-24

Presentation av militära arkitekturramverk

Generic har bjudits in att hålla en presentation om domänspecifik användning av UPDM
(Unified Profile for DoDAF and MODAF) på NoMagic World UML conference i Dallas/ Ft Worth, Texas den 7-10 November 2010.