In English
2018-05-24

Generic ansluts till First North Premier

Generic ansluts till First Norths marknadssegment Premier som innebär striktare krav på informationsgivning och redovisningsprinciper jämfört med de ordinarie reglerna på First North.

Första dag för handel på First North Premier är idag den 7 februari 2011. Generics aktie kommer även fortsättningsvis att handlas under kortnamnet GENI.

"Att anslutas till First North Premier är en kvalitetsstämpel och i linje med vår ambition om en hög transparens i kommunikationen till aktiemarknaden", säger VD Fredrik Svedberg.