In English
2018-05-24

Generic har erhållit en beställning från Försvarets Materielverk!

Stockholm 2011-10-19

Generic har erhållit en beställning från Försvarets Materielverk på 24 MSEK.

 Beställningen omfattar systemarbete och kommer att levereras i samverkan med Generics

intressebolag NESP (Network Enabling System Partner AB) . Beställningen är på 24 MSEK och

leverans skall ske under perioden 1 nov 2011 – 30 april 2012

Henrik Gavelli, VD Generics Konsultverksamhet, 08-601 38 00,

Henrik.gavelli@generic.se