In English
2018-05-24

Svensk Bilprovning köper fax- och SMS-tjänster av Generic Mobile!

Generic Mobile har tecknat avtal med Svensk Bilprovning om tjänsterna Fax via e-post, SMS via e-post och Mobile Extension. 

Det är i första hand kundens interna informationsflöde som berörs av avtalet, som bl a innebär att växeln kan skicka SMS till medarbetare när någon har sökt dem.

Intern och extern kommunikation
Faxtjänsten kommer att användas i Bilprovningens kundcenter för att hantera både intern och extern kommunikation. Befintliga flöden av fax, t.ex. daglig kommunikation med statliga myndigheter som idag hanteras manuellt, kommer att migreras till Generic Mobiles faxtjänst vilket innebär att sändning och mottagning av fax hanteras med e-post.

SMS möjliga till geografiska nummer
Bilprovningen kommer också att använda tjänsten Messit Mobile Extension som innebär att SMS till Bilprovningens 010-nummer levereras i textformat istället för som idag upplästa.

Till Svensk Bilprovning

 Läs mer om Generic Mobiles tjänster Fax via e-post, SMS via e-post och Mobile Extension.