In English
2018-05-24

Frukostseminarium 26 april - Inspiration från
ett praktikfall där myndigheter delar data

Generics experter kommer under seminariet att beskriva ett praktikfall där man under flera år utbytt
öppna data över landsgränserna för att öka säkerheten i sjöfarten. Låt er inspireras av de möjligheter
och fallgropar som våra erfarenheter av den tekniska implementation av detta baltiska samarbete om
öppna data gett oss.

Vi kommer att belysa områden som samordning med aktörer, behörighet, standarder och ontologier,
gränssnitt, modularitet samt vidareutveckling och bakåtkompatibilitet. Vi berör också hur olika aktörer
lagt ut sina data.

Läs mer i inbjudan (PDF) >>
Anmäl dig direkt här >>